Cesarzowice cz. północno-wschodnia wsi

< wróć do kategorii: Cesarzowice


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Cesarzowice

Autor: 2240

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice