Bielany Wrocławskie – dz. nr 284/15, 284/30-32, 284/34-35 oraz część dz. nr 284/16

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie