Bielany Wrocławskie – dz. 350 i 356

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2248

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Nektarowej w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie