Bielany Wrocławskie – dz. 177/29, 177/46, 177/47, 353 oraz część dz. 177/32

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Cichej w południowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.