Żerniki Wrocławskie


WYCZYŚĆ
Żerniki B

obejmujący część północną oraz środkową siedliska wsi Żerniki Wrocławskie

Zobacz więcej

Żerniki B1

obejmujący część północną oraz środkowąÂ  siedliska wsi Żerniki Wrocławskie

Zobacz więcej

Żerniki C

obejmuje obszar położony w zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie, ograniczony ulicąÂ  Strzelińską od wschodu oraz Kolejową od północy

Zobacz więcej

Żerniki obszar C1

obejmuje obszar położony w zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie między drogą wojewódzką nr 395 i linią kolejową

Zobacz więcej

Żerniki Pn-Wsch

obejmuje obszar zlokalizowany w północno-wschodniej części miejscowości Żerniki Wrocławskie

Zobacz więcej

Żerniki szkoła

obejmuje obszar terenu szkolnego ograniczonego od północy ulicą Kolejową

Zobacz więcej

Żerniki Wrocławskie – część północno-zachodnia obrębu

obejmujący część północno-zachodnią obrębu Żerniki Wrocławskie

Zobacz więcej

Żerniki Wrocławskie – teren „D”

obejmujący północną część wsi Żerniki Wrocławskie

Zobacz więcej

Żerniki Wrocławskie – teren A

obejmuje fragment wsi Żerniki Wroclawskie ograniczony ulicami: Akacjową od północy, Kolejową od wschodu i od południa

Zobacz więcej

Żerniki Wrocławskie B2

Obszar położony w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej

Zobacz więcej

11 wyników