Żerniki obszar C1

< wróć do kategorii: Gmina Siechnice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Siechnice

Autor: 2597

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmujący obszar oznaczony symbolem "C1"