Żerniki Wrocławskie – teren „D”

< wróć do kategorii: Gmina Siechnice


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Gmina Siechnice

Autor: 2568

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie, Gmina Święta Katarzyna, - teren "B", obejmującego obszar oznaczony symbolem "D"