Gmina Mietków


WYCZYŚĆ
Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY]

obejmujący część obrębu Stróża i Wawrzeńczyce

Zobacz więcej

Stróża Górna II

obejmujący część obrębu Stróża i Wawrzeńczyce

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków

Zobacz więcej

Ujów 1:2000

obejmujący obręb wsi Ujów

Zobacz więcej

Ujów 1:5000

obejmujący obręb wsi Ujów

Zobacz więcej

Wawrzeńczyce 1:2000

obejmujący obręb wsi Wawrzeńczyce

Zobacz więcej

Wawrzeńczyce 1:3000

Obszar obejmujący obręb wsi Wawrzeńczyce.

Zobacz więcej

Wawrzeńczyce 1:5000

obejmujący obręb wsi Wawrzeńczyce

Zobacz więcej

Wieś Mietków – dz. nr 71/7, 71/8, 71/9, 74/7, 75/3, 76/3, 77 dr, 78/3 w, 79/9, 78/3, 96, 98/5, 100/4, 102/1, 104/1 i 104/2

Obszar położony na zapleczu Zakładu Przeróbczego WKSM

Zobacz więcej

49 wyników
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast