Gmina Mietków


WYCZYŚĆ
Proszkowice 1:2000

obejmujący obręb wsi Proszkowice

Zobacz więcej

Proszkowice 1:5000

obejmujący obręb wsi Proszkowice

Zobacz więcej

Proszkowice działki: 325/20, 325/18, 325/29.

ograniczony do działek ewidencyjnych o numerach: 325/20, 325/18, 325/29 w obrębie Proszkowice

Zobacz więcej

Środkowa część obrębu Domanice, Chwałów i Maniów Wielki

Obszar położony w środkowej części obrębu Domanice, Chwałów i Maniów Wielki

Zobacz więcej

Stróża 1:2000

Obszar „Stróża Północ” w gminie Mietków część A.

Zobacz więcej

Stróża 1:2000

obejmujący obręb wsi Stróża

Zobacz więcej

Stróża 1:5000

obejmujący obręb wsi Stróża

Zobacz więcej

Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY]

obejmujący część obrębu Stróża i Wawrzeńczyce

Zobacz więcej

Stróża Górna II

obejmujący część obrębu Stróża i Wawrzeńczyce

Zobacz więcej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków

Zobacz więcej

59 wyników