Środkowa część obrębu Domanice, Chwałów i Maniów Wielki

< wróć do kategorii: Domanice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Domanice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV w obrębach: Domanice, Chwałów i Maniów Wielki w gminie Mietków