Kobierzyce


WYCZYŚĆ
Kobierzyce- północna część

Obszar obejmujący północną część wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce- rejon ul. Bukowej

Obszar ograniczony do obszaru położonego w rejonie ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Zobacz więcej

Kobierzyce, Królikowice i Magnice

objęty planem ograniczony jest: od zachodu drogą polną nr 7 oraz granicą obrębu Kobierzyce; od południa i wschodu drogą powiatową nr 19670D, linią kolejową Wrocław-Dzierżoniów, drogą krajową Nr 8; od północy – granica obrębu Kobierzyce oraz użytkami leśnymi w obrebie Magnice oraz linią kolejową Wrocław-Świdnica

Zobacz więcej

Obręb Kobierzyce

Obszar ograniczony do wsi Kobierzyce, z wyłączeniem terenów położonych przy ul. ul. Spółdzielczej, Inwestycyjnej i Pogodnej w południowo-zachodniej części wsi oraz przy ul. Malinowej, Jesionowej i Brzozowej w północnej części wsi

Zobacz więcej

Północno-środkowa część wsi Kobierzyce

Ograniczony do obszaru położonego pomiędzy linia kolejową, ul. Sportową oraz ul. Wspólną w północno-środkowej części wsi Kobierzyce.

Zobacz więcej

Zachodnia części wsi Kobierzyce – przy ulicy Kolejowej

Część wsi Kobierzyce – przy ulicy Kolejowej

Zobacz więcej

36 wyników