Kobierzyce


WYCZYŚĆ
Kobierzyce – przy ul. Parkowej

Obszar ograniczony do terenu położonego przy ul. Parkowej we wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce – rejon ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej

ograniczony do terenów położonych przy ul. Kasztanowej, Spółdzielczej i Słonecznej w środkowo-zachodniej części wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce – ul. Dębowa, Sportowa, Krótka i Ludowa

ograniczony do obszaru położonego pomiędzy ul. Dębową, Sportową, Krótką i Ludową w środkowej części wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce – ul. Spółdzielcza

Ograniczony do obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej, Inwestycyjnej i Pogodnej w południowo-zachodniej części wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce – ul. Wincentego Witosa

ograniczony do rejonu ul. Wincentego Witosa we wsi Kobierzyce.

Zobacz więcej

Kobierzyce część środkowa

Obszar ograniczony do terenu położonego w rejonie ul. Sportowej w środkowej części wsi Kobierzyce.

Zobacz więcej

Kobierzyce część środkowa wsi

ograniczony do środkowej częsci wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce działki nr 206/4, 417/4 oraz fragment 417/6

ograniczony do działek nr 206/4 i 417/4 oraz części działki nr 417/6 położonych we wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce działki nr 370/1, 370/2, 372, 374/1, 374/2 oraz części działek nr: 333/1, 364, 389/5, 389/6, 390/10, 390/11

Obszar ograniczony do działek nr: 370/1, 370/2, 372, 374/1, 374/2 oraz części działek nr: 333/1, 364, 389/5, 389/6, 390/10, 390/11, położonych w obrębie Kobierzyce

Zobacz więcej

Kobierzyce okolice ul. Jesionowej

ograniczony do działek nr 58/1, 577/4 i 598/1 oraz części działek nr 576/3, 577/3, 578, 579, 580/1-4, 582, 583, 584/1-2, 585, 586/1-2, 587 położonych we wsi Kobierzyce

Zobacz więcej

36 wyników