Wszystkie


WYCZYŚĆ
Żórawina dz. 132/3

obejmuje obszar położony w miejscowości Żórawina, pomiędzy ulicami B.Prusa i M.Kopernika

Zobacz więcej

Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16

obejmuje obszar we wsi Żórawina położony w rejonie ulic Lipowej oraz Wrocławskiej

Zobacz więcej

Żórawina tereny produkcyjno-usługowe

obejmuje teren położony w północno-wschodniej części obrębu Żórawina, w pobliżu autostrady A4

Zobacz więcej

Żórawina ul. Wrocławska, Sportowa i rz.Żalina

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Żórawina, położony między ul. Wrocławską, ul. Sportową i ciekiem Żalina

Zobacz więcej

Żórawina- działki nr 586/2, 586/3, 586/4,586/5 oraz części działki nr 586/1

Obszar ograniczony do działek nr 586/2, 586/3, 586/4,586/5 oraz części działki nr 586/1 położonych w obrębie Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa

obejmujący teren oczyszczalni ścieków i drogi gospodarczej, dojazdowej do oczyszczalni ścieków

Zobacz więcej

Żorawina- ul. Jagodowa

Obszar położony w rejonie ul. Jagodowej w obrębie Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- ul. Malinowa, ul. Czereśniowa

Obszar w rejonie ulicy Malinowej oraz Czereśniowej we wsi Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- ul. Wrocławska, cmentarz

Obszar ograniczony do rejonu ul. Wrocławskiej i cmentarza we wsi Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza

obejmujący rejon ulicy Wrocławskiej-Sportowej-Urzędniczej

Zobacz więcej

1276 wyników