Wszystkie


WYCZYŚĆ
Żórawina tereny produkcyjno-usługowe

obejmuje teren położony w północno-wschodniej części obrębu Żórawina, w pobliżu autostrady A4

Zobacz więcej

Żórawina ul. Wrocławska, Sportowa i rz.Żalina

położony w granicach obrębu geodezyjnego wsi Żórawina, położony między ul. Wrocławską, ul. Sportową i ciekiem Żalina

Zobacz więcej

Żórawina- działki nr 586/2, 586/3, 586/4,586/5 oraz części działki nr 586/1

Obszar ograniczony do działek nr 586/2, 586/3, 586/4,586/5 oraz części działki nr 586/1 położonych w obrębie Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- komunalna oczyszczalnia ścieków i droga dojazdowa

obejmujący teren oczyszczalni ścieków i drogi gospodarczej, dojazdowej do oczyszczalni ścieków

Zobacz więcej

Żorawina- ul. Jagodowa

Obszar położony w rejonie ul. Jagodowej w obrębie Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- ul. Malinowa, ul. Czereśniowa

Obszar w rejonie ulicy Malinowej oraz Czereśniowej we wsi Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- ul. Wrocławska, cmentarz

Obszar ograniczony do rejonu ul. Wrocławskiej i cmentarza we wsi Żórawina

Zobacz więcej

Żórawina- ulice Wrocławska-Sportowa-Urzędnicza

obejmujący rejon ulicy Wrocławskiej-Sportowej-Urzędniczej

Zobacz więcej

Żurawice – dz. 64/8-45 oraz część dz. 64/4

Obszar ograniczony do działek nr 64/8-45 oraz części działki nr 64/4 położonych w obrębie Żurawice.

Zobacz więcej

Żurawice – wieś

obejmuje teren wsi Żurawice

Zobacz więcej

1264 wyników