INNOVA


WYCZYŚĆ
Ślęza – ul. Przystankowa, Dworcowa

Obszar ograniczony do dz. nr 134/3 położonej w obrębie Ślęza.

Zobacz więcej

Ślęza – ul. Rekreacyjna

ograniczony od zachodu linią kolejową, od północy autostradą A4, od wschodu drogą polną nr 179, a od południa granicami działek nr 24 i 134/1 położonymi w obrębie Ślęza.

Zobacz więcej

Smolec – ul. Główna i Kwiatowa

Obszar położony w rejonie ulicy Głównej i Kwiatowej

Zobacz więcej

Tyniec Mały wieś

Obszar ograniczony do obszaru wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

Tyniec Mały- działka nr 369/4

Obszar ograniczony do działki nr 369/4 położonych we wsi Tyniec Mały

Zobacz więcej

39 wyników