INNOVA


WYCZYŚĆ
Racławice Wielkie- cześć zachodnia

Zachodnia część wsi Racławice Wielkie

Zobacz więcej

Ślęza – przy ul. Pszennej w północnej części wsi Ślęza

Obszar ograniczony od północny granicą pasa drogowego drogi gminnej, od południa granicą pasa drogi powiatowej nr 1951D, od wschodu południową granicą działki nr 14

Zobacz więcej

Ślęza – dz. nr 153 -156, 189-192 ora część dz. nr 186 i 187

Obszar ograniczony do działek nr 153, 154, 155, 156, 189, 190, 191, 192 oracz części działek nr 186 i 187 położonych we wsi Ślęza

Zobacz więcej

Ślęza – północna część wsi

ograniczony od północy granicą obrębu Ślęza, a od południa południową granicą pasa drogi powiatowej nr 1951D, południową granicą działki nr 14 oraz autostradą A4

Zobacz więcej

Ślęza – ul. Przystankowa

ograniczony do dz. nr 134/6 położonej w obrębie Ślęza

Zobacz więcej

39 wyników