ARCHITEAM


WYCZYŚĆ
Bielany Wrocławskie część południowo-środkowa

Obszar ograniczony do obszaru przy ul. Południowej i Sadowniczej w południowo-środkowej części wsi Bielany Wrocławskie.

Zobacz więcej

Cieszyce – środkowo-zachodnia część wsi

ograniczony do obszaru przy ul. Zachodniej, Kasztanowej i Krótkiej w środkowo-zachodniej części wsi Cieszyce

Zobacz więcej

Domasław część południowo-zachodnia

ograniczony do dz. nr 103/1, 104/1-2, 105/2 i części działki nr 221 położonych w obrębie Domasław

Zobacz więcej

Kobierzyce wieś oraz Królikowice wieś

ograniczony do działek nr 2/1, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5, 6, 8 oraz części działek nr 7i 9 położonych we wsi Kobierzyce oraz części działek nr 90/1 i 264 położonych we wsi Królikowice

Zobacz więcej

Ślęza dz. nr 138/4 i 138/5

ograniczony do dz. nr 138/4 i 138/5 położonych w obrębie Ślęza.

Zobacz więcej

6 wyników