Zmiana numeracji działek ewidencyjnych – Kąty Wrocławskie i Sobótka

Informujemy o dostosowaniu numeracji działek ewidencyjnych w jednostkach ewidencyjnych Kąty Wrocławskie – miasto i  Sobótka – miasto do wymogów określonych w § 44 ust. 5  rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 ze zm.). Dostosowanie polegało na ustaleniu nowych identyfikatorów działek w przypadku gdy w dotychczasowej numeracji występowało oznaczenie arkusza mapy ewidencyjnej – zmiany objęły usunięcie oznaczenia arkusza mapy oraz zmianę numeracji działek.

Stan sprzed wprowadzenia zmian można uzyskać w serwisie mapowym wroSIP włączając warstwę działki – numeracja archiwalna >> w folderze Mapa ogólna. W oknie identyfikacyjnym dla działek archiwalnych oprócz podstawowych informacji takich jak: numer wskazanej działki, identyfikator,  numer arkusza, podstawa zmiany znajduje się również link do wykazu zmian oznaczenia działek w danym obrębie.

Wykazy zmian numeracji działek w poszczególnych obrębach dostępne są także poniżej, w plikach pdf do pobrania:

obręb Kąty Wrocławskie
obręb Górka
obręb Strzeblów
obręb Sobótka

Nowe identyfikatory działek ewidencyjnych są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi dla wskazanych obrębów geodezyjnych od dnia:

001 Kąty Wrocławskie – 24 listopada 2023 r.
0001 Górka – 15 listopada 2023 r.
0002 Sobótka – 31 października 2023 r.
0003 Strzeblów – 24 października 2023 r.

Informacja Geodety Powiatowego o zmianach w Biuletynie Informacji Publicznej:

Kąty Wrocławskie – miasto
Sobótka – miasto