Żorawina dz. 644/3, 644/15 i 644/16

< wróć do kategorii: Gmina Żórawina


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Żórawina

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żórawina