Zagródki dz. 145

< wróć do kategorii: Bratowice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bratowice

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zagródki, obejmujący teren w granicach dz. 145