zachodnia strona rzeki Ślęzy w środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza.

< wróć do kategorii: Bielany Wrocławskie, Ślęza


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Bielany Wrocławskie, Ślęza

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie rzeki Ślęzy w środkowej części obrębów Bielany Wrocławskie i Ślęza.