Wojnowice ul.Orla

< wróć do kategorii: Wojnowice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Wojnowice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i budownictwo rzemiosła nieuciążliwego we wsi Wojnowice