Stróża Górna II

< wróć do kategorii: Gmina Mietków


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Mietków

Autor: 2564

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków obejmujący obszar związany z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego "Stróża Górna II"