Stróża Górna 1:2000 [ARCHIWALNY]

< wróć do kategorii: Gmina Mietków


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Gmina Mietków

Autor: 2564

[ARCHIWALNY] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków obejmująca obszar związany z eksploatacją kruszywa naturalnego złoża "Stróża Górna"