Śliwice- działki nr: 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8,14/9, cz.14/12

< wróć do kategorii: Gmina Długołęka


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Długołęka

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Śliwice – MPZP ŚLIWICE V