Ślęza część południowo-wschodnia

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Ślęza.