Siechnice-Zębice

< wróć do kategorii: Gmina Siechnice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Siechnice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnice oraz północną część obrębu Zębice