Rolantowice północno – wschodnia część obrębu

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-wschodniej części obrębu Rolantowice - część A