Rolantowice – dz. nr 108 i część dz. nr 117/2

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2607

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Rolantowice