Pustków Żurawski działki nr 5/14, 5/16, 5/18, 5/23-26, 5/28-30, 5/33-36, 5/38-39, 5/41-42, 28, 41, 42/1-26, 71

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2524

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kolejowej i Cukrowniczej w południowo-wschodniej części wsi Pustków Żurawski