Nadolice Wielkie rejon ulicy Rzecznej

< wróć do kategorii: Gmina Czernica


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Czernica

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie przy ul. Rzecznej, gmina Czernica