Nadolice Wielkie 01

< wróć do kategorii: Gmina Czernica


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Czernica

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Nadolice Wielkie oraz zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica w zakresie opracowania miejscowego planu z