Magnice południowa część parku

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2493

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części parku w obrębie Magnice