Krzyżowice – wieś

< wróć do kategorii: Gmina Kobierzyce


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kobierzyce

Autor: 2597

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowice