Kąty Wrocławskie – ul. Lipowa i Mireckiego

< wróć do kategorii: Gmina Kąty Wroclawskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kąty Wroclawskie

Autor: 2509

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie ulicy Lipowej i Mireckiego