Kąty Wrocławskie 1 Maja-Popiełuszki

< wróć do kategorii: Gmina Kąty Wroclawskie


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Kąty Wroclawskie

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic ks. Jerzego Popiełuszki i 1 Maja