Iwiny- część C (południowa)

< wróć do kategorii: Gmina Siechnice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Siechnice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem "C", gmina Siechnice – etap I