Groblice obszar „A”

< wróć do kategorii: Gmina Siechnice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Siechnice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice