Groblice dz 35/2

< wróć do kategorii: Gmina Siechnice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Siechnice

Autor: 2568

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę 35/2 położoną w obrębie Groblice gmina Siechnice.