Granica między Nadolicami Wielkimi i Nadolicami Małymi

< wróć do kategorii: Gmina Czernica


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gmina Czernica

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Małe i Nadolice Wielkie, gmina Czernica