Galowice – Jagodowa

< wróć do kategorii: Galowice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Galowice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Galowice