Gądów – Jaszkotle północno – wschodnia część wsi

< wróć do kategorii: Gądów - Jaszkotle, Mokronos Górny, Cesarzowice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Gądów - Jaszkotle, Mokronos Górny, Cesarzowice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, północno - wschodnia część.