Dobrzykowice i Krzyków

< wróć do kategorii: Dobrzykowice i Krzyków


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Dobrzykowice i Krzyków

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych z zabudowaniami towarzyszącymi we wsiach Dobrzykowice i Krzyków