Dobrzykowice 10

< wróć do kategorii: Dobrzykowice


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Dobrzykowice

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna we wsi Dobrzykowice