Długołęka III – dz.132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4

< wróć do kategorii: Długołęka


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Długołęka

Autor: 2560

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, w części dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4