Długołęka I – dz.28, cz.27 i 492/2

< wróć do kategorii: Długołęka


Typ dokumentu: zmiana-planu

Dotyczy: Długołęka

Autor: 2560

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu wsi Długołęka w części dotyczącej działek nr ew. 28, cz.27, cz.292/2