Chrząstawa Wielka – północna część wsi

< wróć do kategorii: Chrząstawa Wielka


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrząstawa Wielka

Autor: 2240

Miejscowy plan zagodpodarowania przestrzennego terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka