Chrząstawa Wielka 11

< wróć do kategorii: Chrząstawa Wielka


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrząstawa Wielka

Autor: 2580

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy, gmina Czernica