Chrząstawa Mala, północno – zachodnia część

< wróć do kategorii: Chrząstawa Mała


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrząstawa Mała

Autor: 2570

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy