Chrząstawa Mała 07

< wróć do kategorii: Chrząstawa Mała


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrząstawa Mała

Autor: 2240

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Chrząstawa Mała - działki nr: 416, 417/4 (część)