Chrzanów – działki 71/5 i 71/6

< wróć do kategorii: Chrzanów


Typ dokumentu: plan

Dotyczy: Chrzanów

Autor: 2517

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części wsi Chrzanów